ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ

logo-small

Εκτατικός τύπος
Κλασσική θερμομόνωση

Εκτατικός τύπος - Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγης EshaOxygen με κλασσική θερμομόνωση

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με κλασσική θερμομόνωση.
Περισσότερα
logo-small

Εκτατικός τύπος
Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Εκτατικός τύπος - Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγης EshaOxygen με ανεστραμμένη θερμομόνωση

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με ανεστραμένη θερμομόνωση.
Περισσότερα

Εντατικός τύπος
Κλασσική θερμομόνωση

Εντατικός τύπος
Κλασσική θερμομόνωση

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού ή ημιεντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με κλασσική θερμομόνωση.
Περισσότερα
logo-small

Εντατικός τύπος
Ανεστραμμένη θερμομόνωση

Εντατικός τύπος - Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγης EshaOxygen με ανεστραμμένη θερμομόνωση

Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με ανεστραμένη θερμομόνωση.
Περισσότερα