Εφαρμογεσ

Μεταλλική Στέγη

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού δώματος μεταλλικής στέγης, με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατική μόνωση  η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική τεχνική περιγραφή, αρχεία σε μορφή AUTOCAD και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της ESHA στο 210-55 18 700 και στο sales@esha.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού δώματος μεταλλικής στέγης, με διπλή στεγανωτική στρώση και τελική στρώση ασφαλτική μεμβράνη με αλουμίνιο. Στο συμβατική μόνωση η θερμομόνωση τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση.

Τεχνικά Σχέδια

1. Λεπτομέρεια 2-D, στηθαίο χωρίς σοβά, μεταλλικής στέγης και διπλή στεγανωτική στρώση.

2. Λεπτομέρεια 2-D, εξαεριστήρας, μεταλλικής στέγης και διπλή στεγανωτική στρώση. 

3. Λεπτομέρεια 2-D, υδρορροή, μεταλλικής στέγης και διπλή στεγανωτική στρώση. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνική Περιγραφή

Προετοιμασία επιφάνεια

Καλός καθαρισμός της μεταλλικής επιφάνειας με απομάκρυνση σκόνης και φερτών υλικών.

Φράγμα υδρατμών

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλου πολυαιθυλενίου...Για περισσοτερες πληροφορίες εγγραφείτε στο site μας

Τα σχέδια και οι τεχνικές περιγραφές αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ESHA και διέπονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.