ΠΡΟΦΙΛ

Νο1 παραγωγός Ασφαλτικών Μεμβρανών στην Ελλάδα

Η Alfa Alfa Energy A.B.E.E. παράγει και εμπορεύεται, με το εμπορικό σήμα ESHA™, ένα ευρύ φάσμα ασφαλτικών, πετρελαϊκών και άλλων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες έργων Μόνωσης (Υγρομόνωση, Θερμομόνωση) & Προστασίας και έργων Οδοποιίας, στην Ελλάδα και το Διεθνή χώρο.

Πρωτοπόρος από την ίδρυσή της το 1962 στον Ασπρόπυργο Αττικής, η εταιρία έχει συνεισφέρει σημαντικά, για περισσότερες από έξη δεκαετίες, στην εξέλιξη της στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων οδοποιίας.

H Alfa Alfa Energy A.B.E.E. παράγει ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 9.000.000 τ.μ., γαλακτώματα και διαλύματα για προστασία και στεγανοποίηση επιφανειών, υλικά σφράγισης αρμών, ακρυλικά, εποξειδικά πολυουρεθανικά, πολυσουλφιδικά υλικά, τροποποιημένη άσφαλτο οδοποιίας (ελαστομερή, πλαστομερή, με ανακυκλωμένα ελαστικά), ασφαλτικά γαλακτώματα οδοποιίας και ασφαλτικά υλικά στεγανοποίησης γεφυρών.

Τα προϊόντα Esha, που επί τόσες δεκαετίες ικανοποίησαν τον μελετητή,  τον κατασκευαστή, το χρήστη και τον επενδυτή των έργων υποδομής, είναι πλέον συνυφασμένα με την έννοια της αξιοπιστίας, της υψηλής προστιθέμενης αξίας και τυγχάνουν ευρείας αποδοχής.

Τα ασφαλτικά προϊόντα Esha κατέχουν σήμερα το ηγετικό μερίδιο στην Ελληνική αγορά.

ΙΣΤΟΡΙΑ

62+ Χρόνια Ιστορίας

Πρωτοπόρος από την ίδρυσή της το 1962 στον Ασπρόπυργο Αττικής, η εταιρία έχει συνεισφέρει σημαντικά, για πέντε ήδη δεκαετίες, στην εξέλιξη της στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων οδοποιίας.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε προϊόντα στεγάνωσης, μόνωσης και οδοποιίας, εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης ,με προσήλωση σε σταθερές επιχειρηματικές αξίες, με σεβασμό στους πελάτες, στα στελέχη μας και στο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα η Alfa Alfa Energy (εμπορικό σήμα ESHA™):

Προσφέρει στην Ελληνική και Αλλοδαπή αγορά μονωτικά συστήματα υλικών και ολοκληρωμένες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας
Προδιαγράφει τα επόμενα έργα υποδομής με αξιόπιστα συστήματα υλικών, τα οποία θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για το μέλλον του κατασκευαστικού κλάδου.

Επιτυγχάνει τη δέσμευσή της για αειφόρο ανάπτυξη συνδυάζοντας την κερδοφορία της με την ευημερία των συμμέτοχών της, όπως την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, τους εργαζομένους και το περιβάλλον.

Περιβαλλοντική πολιτική

Είναι πολιτική της ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ να λειτουργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον, προλαμβάνοντας και μειώνοντας τις επιπτώσεις που έχουν όλες της οι δραστηριότητες σε αυτό.

Συγκεκριμένα, η ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ δεσμεύεται να:

Ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
Καθορίζει και εφαρμοζει περιβαλλοντικά προγράμματα, τα οποία έχουν ώς στόχο την συνεχή βελτίωση της απόδοσης της εταιρείας στα περιβαλλοντικά θέματα.

Λειτουργεί με διαδικασίες οι οποίες διασφαλίζουν την ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε πιθανών επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον.

Χρησιμοποιεί τους φυσικούς πόρους (α΄  ύλες, ενέργεια) με τον πιο αποδοτικό και τεχνικά εφικτό τρόπο.

Συνεργάζεται με εθνικούς και τοπικούς φορείς που είναι επιφορτισμένοι με την προστασία του περιβάλλοντος.

Διαθέτει τα κατάλληλα μέσα για την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, στο βαθμό που είναι εφικτό.

Εξασφαλίζει ότι, το προσωπικό είναι ενήμερο για τις αρμοδιότητες του, σύμφωνα με το καταγεγραμμένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και ευαισθητοποιημένο σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος.

Η Περιβαλλοντική Πολιτική της ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ είναι διαθέσιμη προς κάθε ενδιαφερόμενο, κοινοποιείται στο προσωπικό και σε όσους εργάζονται για λογαριασμό της εταιρείας και επιτυγχάνεται με την εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 14001:2015.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι για την Esha πρωταρχικής σημασίας, γι' αυτό και έχει πιστοποιηθεί από τη Eurocert με ISO 14001 (ISO 14001:2015, Αρ. Πιστοποιητικού 67/Π/2010) για την περιβαλλοντική της διαχείριση , το μοναδικό μέχρι σήμερα για τις Ελληνικές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.

Οι ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες Esha έχουν πιστοποίηση CE (Αρ. 1020-CPR-010021423) με βάση τις Ευρωπαϊκές νόρμες

  • ΕΝ 13707:2004+A2:2009
  • ΕΝ 13969:2004/A1:2006

Όλα τα προϊόντα Esha διαθέτουν πιστοποιητικά απο αναγνωρισμένα ανεξάρτητα εργαστήρια για τις ιδιότητές τους.

Η Alfa Alfa Energy ABEE είναι ιδρυτικό μέλος της εταιρίας Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ, η οποία αποτελεί τον εγκεκριμένο φορέα για την οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήματος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων στην Ελλάδα.

Όλα μας τα πιστοποιητικά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας τμήμα(sales@esha.gr) για να τα ζητήσετε.

ISO - CE

Διαχείριση Ποιότητας & πιστοποίηση

Η μεγάλη σημασία που δίνεται στην ποιότητα των προϊόντων ESHA φαίνεται από το γεγονός ότι η παραγωγική διαδικασία έχει πιστοποιηθεί από τη Eurocert με ISO 9001 (ISO 9001:2015, Αρ. Πιστοποιητικού 605/Δ/2010).

Το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 προσφέρει στον πελάτη τα παρακάτω κύρια πλεονεκτήματα:

Σταθερά ανώτερη ποιότητα προϊόντος

Πρωτοποριακά Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.

Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης η οποία περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη των πελατών και μελετητών ως προς τα προϊόντα και την εφαρμογή τους.

Τεχνογνωσία και Καινοτομία

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρίας διαθέτει εξελιγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένο με ιδιαίτερα έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Η κατάρτιση τεχνικών μελετών στεγανοποίησης και μόνωσης και οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών σε κτηριακά και Οδοποιία είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία.

Η εταιρία σήμερα δίνει έμφαση στην προώθηση συστημάτων υλικών με «πράσινο χαρακτήρα» καθώς συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή/και αξιοποίηση των ΑΠΕ στον κτηριακό τομέα και την Οδοποιία. Ενδεικτικά είναι τα συστήματα πράσινης στέγης, οι θερμο-ανακλαστικές μεμβράνες στέγης, τα ψυχρά υλικά, οι φωτοβολταϊκές στεγανωτικές μεμβράνες, τα φωτοκαταλυτικά υλικά και τα υλικά αλλαγής φάσης.