ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Στεγάνωση Εξωτερικά

logo-small

Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Περισσότερα
logo-small

Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με Ασφαλτικές Μεμβράνες

Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με δύο Ασφαλτικές Μεμβράνες
( ασφαλτόπανα )

Περισσότερα
logo-small

Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες (ασφαλτόπανα )

Περισσότερα

Στεγάνωση Εσωτερικά

logo-small

Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εσωτερικών υπογείων τοιχείων με διεισδυτικά τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex.
Περισσότερα
logo-small

Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με Ασφαλτικές Μεμβράνες

Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με δύο Ασφαλτικές Μεμβράνες ( ασφαλτόπανα )

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις.
Περισσότερα
logo-small

Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες

Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα )

Η εφαρμογή αυτή αφορά τη δημιουργία στεγανολεκάνης με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) σε υπόγειες κατασκευές.
Περισσότερα