Μονωτικά Συστήματα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ & ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αποστολή μας είναι να αναπτύσσουμε και να παρέχουμε προϊόντα στεγάνωσης ,μόνωσης και οδοποιίας,εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης ,με προσήλωση σε σταθερές επιχειρηματικές αξίες, με σεβασμό στους πελάτες , στα στελέχη μας και στο περιβάλλον.

Πρωτοπόροι στην στεγανοποίηση και τα έργα οδοποιίας

επικοινωνια

Σχετικά με εμάς

Aξιοπιστία Και Yψηλή Προστιθέμενη Aξία

Η Alfa Alfa Energy A.B.E.E. παράγει και εμπορεύεται, με το εμπορικό σήμα ESHA TM, ένα ευρύ φάσμα ασφαλτικών, πετρελαϊκών και άλλων χημικών προϊόντων για τις ανάγκες έργων Μόνωσης (Υγρομόνωση, Θερμομόνωση) & Προστασίας και έργων Οδοποιίας, στην Ελλάδα και το Διεθνή χώρο.

Main services

There’s Always Reasons

0 +
Χρόνια
Εμπειρίας

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

Δίπλα σας από το 1962

2105518760

Τηλεφωνικό Κεντρο

Προϊόντα esha

Εφαρμογές