ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΔΩΜΑ

Βατό Δώμα

logo-small

Με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με βιομηχανικό δάπεδο,
κλασσική θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Mε κεραμικά πλακίδια,
κλασσική θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με κεραμικά πλακίδια, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: κεραμικά πλακίδια), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με κυβόλιθους,
κλασσική θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με κυβόλιθους, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: κυβόλιθοι), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με βιομηχανικό δάπεδο,
κλασσική θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με κεραμικά πλακάκια,
κλασσική θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με κεραμικά πλακάκια, κλασσική θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: κεραμικά πλακάκια), με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με κυβόλιθους,
κλασσική θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με κυβόλιθους, κλασσική θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: κυβόλιθους), με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με ταρατσόπλακες,
κλασσική θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με ταρατσόπλακες, κλασσική θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: ταρατσόπλακες), με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, ανεστραμμένη θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, ανεστραμμένη θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου βατού δώματος (βατότητα: ελεύθερες πλάκες), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, ανεστραμμένη θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, ανεστραμμένη θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου βατού δώματος (βατότητα: ελεύθερες πλάκες), με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Επισκέψιμο Δώμα

logo-small

Κλασσική θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Επισκέψιμο δώμα, κλασσική θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Κλασσική θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Επισκέψιμο δώμα, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού επισκέψιμου δώματος με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Ανεστραμμένη θερμομόνωση
και μονή στεγανωτική στρώση

Επισκέψιμο δώμα, ανεστραμμένη θερμομόνωση και μονη στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου επισκέψιμου δώματος με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Με ελεύθερες πλάκες,
ανεστραμμένη θερμομόνωση
και διπλή στεγανωτική στρώση

Επισκέψιμο δώμα με ελεύθερες πλάκες, ανεστραμμένη θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
+ 0
Χρόνια
Εμπειρία

ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Πρωτοπόροι από την ίδρυσή Μας

Πρωτοπόρος από την ίδρυσή της το 1962 στον Ασπρόπυργο Αττικής, η εταιρία έχει συνεισφέρει σημαντικά, για πέντε ήδη δεκαετίες, στην εξέλιξη της στεγανοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των έργων οδοποιίας.