Υπόσκαφα Κτίρια

Μια ανερχόμενη τάση στην κατασκευή κτιρίων στην Ελλάδα που ευνοείται από τη μορφολογία του εδάφους  (επικλινής) σε πολλές περιοχές, από τη σχετική νομοθεσία αλλά και από τις χαμηλότερες απαιτήσεις σε ενέργεια για την διαβίωση εντός των οικημάτων.

DECAArchitecture_Hourglass_©yerolymbos_cell01web-1920x1424

“Hourglass Corral” εξοχική κατοικία στη Μήλο, δημιουργία του ελληνικού αρχιτεκτονικού γραφείου DECA architecture. Αποτελεί το τελευταίο από τα πέντε τμήματα ενός ευρύτερου έργου, που υλοποιείται στη Μήλο τα τελευταία δέκα χρόνια σε μία έκταση 90 στρεμμάτων, το “Voronoi’s Corrals”. Φωτογραφίες: Yorgis Yerolymbos, DECA Architecture.

Esha - λυσεις

Κορυφαίες Λύσεις στη Στεγάνωση Υπόσκαφων Κτιρίων

Η Esha, η Ελληνική βιομηχανία που έχει ταυτίσει το όνομά της με την έννοια της ποιοτικής στεγάνωσης διαθέτει στην ελληνική αγορά κορυφαίες ποιοτικές και ασφαλείς λύσεις για τη στεγάνωση υπόσκαφων κατασκευών. Τα υλικά και οι τεχνικές λύσεις της Esha έχουν εφαρμοστεί στα περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας τα τελευταία 60 χρόνια.

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις για τα Yπόσκαφα Kτίρια

Η στεγανοποίηση των υπογείων σε νέες κατασκευές είναι μια απολύτως απαραίτητη εργασία με διπλή στόχευση. Προστασία αφενός έναντι της εισροής υδάτων και απαίτηση προστασίας του φέροντος οργανισμού από διαβρώσεις που προκαλούν τα συστατικά του υπεδάφους στο οπλισμένο σκυρόδεμα. Όπως έχει διαπιστωθεί πάνω από 50% του ετήσιου Ευρωπαϊκού κατασκευαστικού προϋπολογισμού δαπανάται στην επισκευή και την ανακαίνιση υπαρχόντων κατασκευών.

Για τη διασφάλιση της ποιότητας στη μόνωση του έργου και την αποφυγή προμήθειας μη κατάλληλων υλικών ζητήστε τα παρακάτω:

  1. Κατάλογο έργων αναφοράς του προμηθευτή με εργασίες μόνωσης σε αντίστοιχες κατασκευές, όπου θα αναγράφεται ο τίτλος του έργου, ο φορέας του έργου, η χρονολογία κατασκευής και συνολική επιφάνεια στεγάνωσης.
  2. Πιστοποιητικά DoP (Declaration of Performance), CE, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & βεβαίωση εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της εταιρείας παραγωγής των στεγανωτικών υλικών από αναγνωρισμένους φορείς.
  3. Δείγματα των προς εφαρμογή υλικών με τα αντίστοιχα τεχνικά τους φυλλάδια.
  4. Πιστοποιητικά από εγκεκριμένα εργαστήρια των υλικών που να αποδεικνύουν ότι πληρούν τις αναφερόμενες στην τεχνική περιγραφή, προδιαγραφές.

Διαθέτουμε περισσότερα από 60 χρόνια εμπειρίας / τεχνογνωσίας στην παραγωγή και εφαρμογή ευρείας γκάμας στεγανωτικών υλικών (ασφαλτικά, πολυμερή, υγρά, πισσούχα, εποξειδικά κ.λ.π).

Παρέχουμε λύσεις με λεπτομερείς οδηγούς εφαρμογής αυτών (method statements) και όχι μόνο προϊόντα.

Για κάθε ερώτημά σας υπάρχουν μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων για να δώσουν όλες τις απαντήσεις που χρειάζεστε.

Εργαζόμαστε συνεχώς και παράγουμε καινοτόμα προϊόντα για την κάλυψη διαφορετικών αναγκών ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις και προδιαγραφές.

Διαθέτουμε Πιστοποίηση Προϊόντων EN 13707, EN 13969, EN 14695:2010, EN 12591:2009, EN 13808:2013.

Ελέγχουμε την ποιότητα & ιχνηλασιμότητα  των ιδιοτήτων των προϊόντων μας στο Τμήμα Ελέγχου και Ποιότητας της εταιρείας.

Esha - ΛΥΣΕΙΣ

Είστε Αρχιτέκτονας, Μελετητής, Κατασκευαστής;

Ελάτε σε επαφή με το τμήμα Πωλήσεων της Esha και ένας Μηχανικός Πωλήσεων θα είναι στην αποκλειστική σας διάθεση για να σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα υλικά και τον ορθό τρόπο εφαρμογής για τη στεγάνωση υπόγειων κατασκευών. Η κορυφαία ποιότητα των υλικών και η μακρόχρονη εμπειρία μας σε έργα στεγάνωσης υπόγειων κτιρίων αποτελούν εγγύηση για ένα άριστο αποτέλεσμα.

logo-small

Τεχνική Περιγραφή Στεγάνωσης

Υπόσκαφου Κτιρίου

Δείτε εδώ την Τεχνική Περιγραφή

Περισσότερα
logo-small

Τεχνικά Σχέδια Στεγάνωσης

Υπόσκαφου Κτιρίου

Δείτε εδώ τα Τεχνικά Σχέδια

Περισσότερα
logo-small

Προϊόντα Στεγάνωσης

Υπόσκαφου Κτιρίου

Δείτε εδώ τα Προϊόντα

Περισσότερα

ΝΑΙ, ενδιαφέρομαι για μια παρουσίαση των λύσεων της Esha

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Κατεβάστε τα τεχνικά σχέδια

(autocad) των λύσεων στεγάνωσης

εργα

Υπόσκαφα Κτίρια στον Ελλάδα

Τα τελευταία  χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό κατασκευάζονται υπόσκαφα κτίρια τόσο για ιδιωτική αλλά και για Δημόσια χρήση. Τα περισσότερα χαρακτηρίζονται από εμπνευσμένο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, ο οποίος ακολουθεί την τοπιογραφία του εδάφους, ενσωματώνει το φυσικό φως και εναρμονίζεται με τον περιβάλλοντα φυσικό χώρο με όρους υψηλής αισθητικής και χρηστικής λειτουργικότητας.

Κορυφαίες Λύσεις & στα Φυτεμένα Δώματα

Γνωρίστε την κορυφαία τεχνολογία EshaOxygen στην πράσινη στέγη.

Πλεονεκτήματα με τη χρήση υλικών της Esha

Στεγάνωση

Απόλυτη στεγάνωση με παράλληλη αντιριζική προστασία καθώς και λειτουργία ως Φράγμα Ραδονίου και Μεθανίου.

Τεχνική Βοήθεια

Σε κάθε στάδιο της υλοποίησης του έργου ένας Τεχνικός Σύμβουλος της Esha θα είναι στη διάθεσή σας.

Αντοχή

Εξαιρετικά μεγάλη αντοχή έως αρνητική πίεση (14 bar) με τη χρήση των κατάλληλων υλικών και της ορθής εφαρμογής τους.

Πιστοποιήσεις

Όλα τα υλικά της Esha διαθέτουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις από ανεξάρτητα εργαστήρια.

Αξιοπιστία

Όλα τα υλικά φέρουν πιστοποιήσεις από ανεξάρτητα εργαστήρια σύμφωνες με την ελληνική & ευρωπαϊκή νομοθεσία.

62 Έτη εμπειρίας στον χώρο της στεγανοποίησης

Υπόσκαφη Δόμηση

Ποιοι λόγοι συντρέχουν στη δημιουργία Υπόσκαφων Κτιρίων;

Ως υπόσκαφο ορίζουμε την κατασκευή όπου ένα κτίριο ή τμήμα αυτού κατασκευάζεται κάτω από την επιφάνεια του φυσικού εδάφους και παρουσιάζει μια ή και περισσότερες ορατές όψεις.

Η χρήση υπόσκαφων χώρων ως κατοικία είναι συνυφασμένη με την απαρχή του ανθρώπινου πολιτισμού καθώς προσέφεραν προστασία από τα φυσικά φαινόμενα και τους κινδύνους της άγριας φύσης.

Υπόσκαφοι οικισμοί απαντώνται σε διάφορα μέρη και έχουν δημιουργηθεί από διαφορετικούς πολιτισμούς και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Αξιοπρόσεκτα δείγματα υπόσκαφων κατοικιών υπάρχουν στη Σαντορίνη, στα Μετέωρα, στη Γρανάδα της Ισπανίας, στην Καππαδοκία της Τουρκίας, στην Ματέρα της Ιταλίας, στην Τυνησία και σε άλλες περιοχές.