Εφαρμογεσ

Εντατικός τύπος - Φυτεμένο δώμα / Πράσινη στέγης EshaOxygen με κλασσική θερμομόνωση

Εντατικός / Ημιεντατικός τύπος φυτεμένου δώματος. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού ή ημιεντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με κλασσική θερμομόνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική τεχνική περιγραφή, αρχεία σε μορφή AUTOCAD και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της ESHA στο 210-55 18 700 και στο sales@esha.gr

Επίσης μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Γενικά για την εφαρμογή

Εντατικός / Ημιεντατικός τύπος φυτεμένου δώματος. Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού ή ημιεντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με κλασσική θερμομόνωση.

Τεχνικά Σχέδια

1.  Λεπτομέρεια 2-D, στηθαίο χωρίς σοβά, συμβατικού φυτεμένο δώμα- εντατικού τύπου, με διπλή στεγανωτική αντιρριζική στρώση

2. Λεπτομέρεια 2-D, υδρορροή, συμβατικού φυτεμένο δώμα- εντατικού τύπου, με διπλή στεγανωτική αντιρριζική στρώση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τεχνική Περιγραφή

Προετοιμασία επιφάνεια

Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης.Εάν απαιτείται γίνεται χρήση υδροβολής υψηλής πίεσης. Για την άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής και συγχρόνως ατμοφρακτικής μεμβράνης τοποθετείται ειδικό τεμάχιο EshaPerimetric Fillet από ειδικό πλαστικό γωνίας 45ο, διαστάσεων 4,5 x 4,5cm μήκους L=110cm, το οποίο αγκυρώνεται στο υπόστρωμα με χρήση ασφαλτικής μαστίχης EshaSealer No1.

Φράγμα υδρατμών

Δημιουργία ισχυρού φράγματος υδρατμών καθώς και στεγανωτικής στρώσης όπως παρακάτω:

α. Επάλειψη της επιφάνειας με ασφαλτικό αστάρι τύπου ...Για περισσ΄ότερες πληροφορίες εγγραφείτε στο site μας

Τα σχέδια και οι τεχνικές περιγραφές αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ESHA και διέπονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.