Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Γενικά για την εφαρμογή

Eπειδή τα τσιμεντοειδή διεισδυτικά της Vandex παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε αρνητική πίεση (μέχρι 14 bar!) προτείνονται ανεπιφύλακτα σε εφαρμογές όπου η στεγανοποίηση των υπογείων μπορεί να γίνει μόνο εσωτερικά..

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη