Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με δύο Ασφαλτικές Μεμβράνες ( ασφαλτόπανα )

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις.

Η στεγανοποίηση με ασφαλόπανα προτιμάται όταν οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από την εξωτερική πλευρά των τοιχείων.

Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές της. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον.

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Περιγραφή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις. Η στεγανοποίηση με ασφαλόπανα προτιμάται όταν οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από την εξωτερική πλευρά των τοιχείων.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη