Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα )

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά τη δημιουργία στεγανολεκάνης με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) σε υπόγειες κατασκευές. Προκειται για την πιο ασφαλή λύση στεγανοποίησης όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται πολύ ψηλά σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου (π.χ. παράκτιες κατοικίες, κατοικίες σε κλίση πλαγιάς, κ.λ.π.).
Η εφαρμογή αυτή είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει ανοιχτό σκάμα. Διαφορετικά η μόνη λύση είναι εσωτερική στεγανοποίηση με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex που αντέχουν σε πολύ υψηλές αρνητικές πιέσεις (14 Bar!)..

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Περιγραφή

Η εφαρμογή αυτή αφορά τη δημιουργία στεγανολεκάνης με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) σε υπόγειες κατασκευές. Προκειται για την πιο ασφαλή λύση στεγανοποίησης όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται πολύ ψηλά σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου (π.χ. παράκτιες κατοικίες, κατοικίες σε κλίση πλαγιάς, κ.λ.π.).

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη