ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Περιγραφή

Διάτρητο ασφαλτόχαρτο για δημιουργία εξαεριστικής στρώσης σε συστήματα στεγάνωσης με ασφαλτικές μεμβράνες. Αποτελείται από ειδικό χαρτί 0.125 kg/m2 εμποτισμένο σε άσφαλτο. Φέρει τρύπες διατεταγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σημειακή επικόλληση των υπερκείμενων μεμβρανών επί της επιφάνειας προς στεγάνωση. Κάτω από τη μάζα του πραγματοποιείται κυκλοφορία υδρατμών οι οποίοι οδηγούνται στους εξαεριστήρες του στεγανωτικού συστήματος.

Βάρος : 0.190 kg/m2 περίπου
Συσκευασία : Ρολά 1Χ 50 m


Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.


Επιπλέον πληροφορίες

Είδος Μονάδας

Βάρος

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη