Γιατί σε οροφές κτιρίων που χρησιμοποιούνται ως χώροι στάθμευσης ή πράσινα δώματα που περιλαμβάνουν δρόμους και πεζόδρομους, απαιτείται αποστραγγιστική στρώση με μεγάλη δύναμη θλίψης και ταυτόχρονα υψηλή αποστραγγιστική ικανότητα;

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Περιγραφή

Από το υπερβολικό νερό στις πράσινες οροφές δεν υποφέρουν μόνο τα φυτά αλλά και οι στρώσεις βατότητας και κυκλοφορίας ή άλλες υπερκείμενες στρώσεις 

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για τα φυτά. Όμως όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή το υπερβολικό νερό μπορεί να είναι και καταστροφικό για τη βλάστηση. Για αυτό το λόγο η δημιουργία μίας αποστραγγιστικής στρώσης, ειδικά προσαρμοσμένης για ένα σύστημα πράσινου δώματος είναι απαραίτητη για μια υγιή, μακρόχρονη και οπτικά ελκυστική βλάστηση.

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να εφαρμοστεί με την ίδια επιτυχία και στις κτιριακές εγκαταστάσεις που οι οροφές τους, αντί για βλάστηση, στρώνονται με πλάκες, κυβόλιθους, οδοστρώματα κ.α. και χρησιμοποιούνται για την κυκλοφορία  είτε πεζών, είτε οχημάτων.

Με την κατάλληλη επιλογή του τύπου αποστράγγισης ως πυρήνα ολόκληρης της δομής του συστήματος, μπορεί να αποφευχθεί η βύθιση (υποχώρηση)  της τελικής στρώσης, όταν η επιφάνεια ή το υπόστρωμα της επιφάνειας καλυφθεί με νερό. Αυτό το συσσωρευμένο νερό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα παγετού το χειμώνα. Επιπλέον λόγω της υδροστατικής πίεσης μπορεί να εμφανιστούν διαρροές στην στεγανωτική μεμβράνη

Συμπέρασμα: μία καλή και ανθεκτική αποστράγγιση είναι πολύ σημαντική για τα δώματα κυκλοφορίας. Πως όμως μπορεί να επιτευχθεί μία καλή αποστράγγιση;

Η Nophadrain προσφέρει τη σειρά αποστράγγισης ND 600 ειδικά σχεδιασμένη για δώματα με καταστρώματα κυκλοφορίας πεζών ή οχημάτων. Αυτή η σειρά χαρακτηρίζεται από μία μεμβράνη κωνικών προεξοχών με εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θλίψη (900 έως 1200 kPa = 90-120 τόνων / m2 ) και ένα ειδικό, υφαντό φίλτρο γεωυφάσματος από συνεχείς ίνες. Τα προϊόντα αποστράγγισης της σειράς ND 600 είναι «τύπου σάντουιτς»: Δηλαδή αποτελούνται από διαφορετικά στρώματα υλικών  που είναι συγκολλημένα μεταξύ τους (π.χ. σύστημα αποστράγγισης ND 620hd). Το σύστημα αποστράγγισης ND 600 παρέχει τον απαιτούμενο ελεύθερο χώρο κάτω από στρώση κυκλοφορίας, προκειμένου να αποστραγγιστεί το νερό χωρίς πίεση.

 

Τι κάνει τη δύναμη θλίψης τόσο σημαντική;

Στις πράσινες οροφές με στρώση κυκλοφορίας οχημάτων ή πεζών παρουσιάζονται υψηλά φορτία τόσο κατά τη κατασκευή τους, όσο και κατά τη χρήση τους λόγω της κυκλοφορίας των οχηματων. Δεν είναι μόνο το βάρος της συνολικού συστήματος που είναι σημαντικό, αλλά και τα δυναμικά και τα σημειακά φορτία που δημιουργούνται από τα αυτοκίνητα και τα βαρέα οχήματα και έχουν εξέχουσα σημασία.

Όσο υψηλότερη (παχύτερη) είναι η αποστραγγιστική στρώση αποτελούμενη από αδρανή υλικά (π.χ. χαλίκι), τόσο καλύτερη είναι η κατανομή της πίεσης και τόσο μικρότερο γίνεται το σημειακό φορτίο επί της στεγάνωσης. Από την άλλη πλευρά, τόσο μεγαλύτερο όμως είναι το στατικό φορτίο στην οροφής λόγω των πρόσθετων αυτών αδρανών υλικών. Οι μελετητές και οι κατασκευαστές θα πρέπει να υπολογίζουν εκ των προτέρων τα φορτία αυτά.

Επειδή η αντοχή σε θλίψη των συστημάτων αποστράγγισης της σειράς ND 600 είναι πολύ υψηλή, είναι πλέον δυνατή η αντοχή σε μεγάλο φορτίο με σχετικά χαμηλού ύψους (πάχους) αποστραγγιστική στρώση. Σημειωτέο ότι, το πάχος αυτών των συστημάτων αποστράγγισης είναι μόνο 12 και 13 mm. Αυτό επίσης σημαίνει λιγότερο πλαστικό στην οροφή.

Τα συστήματα αποστράγγισης της σειράς ND 600, ως τμήμα της δομής της στέγης, όχι μόνο επιτρέπουν την ασφαλή πρόσβαση σε αυτοκίνητα και φορτηγά κατά την τελική χρήση, αλλά και κατά την κατασκευή της οροφής κατά την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και δονητικό μηχάνημα για να δημιουργηθεί μια συμπυκνωμένη στρώση ή υπόστρωμα όταν αυτό απαιτείται.

Η υψηλή αντοχή στη θλίψη της σειρά αποστραγγιστικών ND600 εξασφαλίζει ότι οι κώνοι του συστήματος αποστράγγισης παραμένουν αναλλοίωτοι από τα υψηλά ασκούμενα κατασκευαστικά φορτία. Με αυτόν τον τρόπο η καλή και εξασφαλισμένη στο διηνεκές αποστράγγιση είναι εγγυημένη.

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη