Επισκέψιμο δώμα με ελεύθερες πλάκες, ανεστραμμένη θερμομόνωση και διπλή στεγανωτική στρώση

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο ανεστραμμένο δώμα η θερμομόνωση τοποθετείται επάνω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές υγρο-θερμομόνωσης δωμάτων. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον..

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
1. Ανεστραμμένο επισκέψιμο δώμα με θερμομονωτικό Πλακάκι MARSIPUS TL. Λεπτομέρεια στηθαίου χωρίς σοβά.

ANESTRAMENI-MARSIPUS TL

2. Ανεστραμμένο επισκέψιμο δώμα με διπλή στεγανωτική στρώση. Λεπτομέρεια υδρορροής.
anestrammeni-MARSIPUS-ydrorroi

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ


Προηγείται καλός καθαρισμός της επιφάνειας για την απομάκρυνση κάθε χαλαρού σημείου και σκόνης. Εάν απαιτείται γίνεται χρήση υδροβολής υψηλής πίεσης. Κατασκευή περιμετρικού περιθωρίου (λούκι) στην περίπτωση που δεν υπάρχει, για την άμβλυνση της γωνίας ανόδου της στεγανωτικής και συγχρόνως ατμοφρακτικής μεμβράνης. Το λούκι διαστάσεων 5 x 5cm περίπου κατασκευάζεται από τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις. Στην πρώτη στρώση χρησιμοποιείται άμμος μπετού ενώ στην δεύτερη άμμος θαλάσσης. Και στις δύο όμως περιπτώσεις εντός του τσιμεντοκονιάματος προστίθεται ειδική συγκολλητική, αντιρηγματώδης ρητίνη τύπου EshaBond σε αναλογία 10% επί βάρους χρησιμοποιηθέντος τσιμέντου.

2. ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ / ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΑΤΜΩΝ
Επάλειψη της επιφάνειας  σε δύο στρώσεις με ελαστομερές….Για περισσοτερες πληροφορίες εγγραφείτε στο site μας

Τα σχέδια και οι τεχνικές περιγραφές αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ESHA και διέπονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Περιγραφή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο ανεστραμμένο δώμα η θερμομόνωση τοποθετείται επάνω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές υγρο-θερμομόνωσης δωμάτων. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον.

Για περισσότερες πληροφορίες, αναλυτική τεχνική περιγραφή, αρχεία σε μορφή AUTOCAD και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα πωλήσεων της ESHA στο 210-55 18 700 και στο sales@esha.gr

Επιπλέον πληροφορίες

Βάρος

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη