Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας διαθέτει εξελιγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό και είναι στελεχωμένο με ιδιαίτερα έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό. Η κατάρτιση τεχνικών μελετών στεγανοποίησης και μόνωσης και οι τεχνικές προδιαγραφές υλικών σε κτιριακά και Οδοποιία είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία.

Η εταιρία σήμερα δίνει έμφαση στην προώθηση συστημάτων υλικών με «πράσινο χαρακτήρα» καθώς συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ή/και αξιοποίηση των ΑΠΕ στον κτιριακό τομέα και την Οδοποιία. Ενδεικτικά είναι τα συστήματα πράσινης στέγης, οι θερμο-ανακλαστικές μεμβράνες στέγης, τα ψυχρά υλικά, οι φωτοβολταϊκές στεγανωτικές μεμβράνες, τα φωτοκαταλυτικά υλικά και τα υλικά αλλαγής φάσης.