1962

Ίδρυση της εταιρίας ΕΣΧΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. από την Ολλανδική εταιρία Esha B.V. και Έλληνες επενδυτές, στον Ασπρόπυργο Αττικής

1995

Η ΕΣΧΑ ΕΛΛΑΣ εισέρχεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών

2001

Η ΕΣΧΑ ΕΛΛΑΣ αποκτά 50% της ESHA B.V. Ιδρύεται η εταιρία Esha Bulgaria Ltd. στη Σόφια, ως θυγατρική της ESHA ΕΛΛΑΣ

2002

Η ΕΣΧΑ ΕΛΛΑΣ αποκτά 100% της ESHA B.V και μετονομάζεται σε Alfa Alfa Energy. Αποτελεί δε πλέον θυγατρική του ομίλου Alfa Alfa Holdings AE.

2005

H ESHA B.V. πωλείται και αποσπάται από τον όμιλο Alfa Alfa Energy

2008

Νέα πορεία για την Alfa Alfa Energy. Εισέρχεται δυναμικά στο χώρο της εξοικονόμησης ενέργειας των κτηρίων με πρωτοποριακά συστήματα όπως: Το σύστημα πράσινης στέγης EshaOxygen, τις θερμοανακλαστικές στέγες EshaRoof Reflect, τις στεγανωτικές φωτοβολταϊκές μεμβράνες και υλικά για ψυχρές στέγες.

2010

Η Alfa Alfa Energy ABEE αγοράζεται από Ελληνικό Τραπεζικό Όμιλο, συνεχίζοντας την επιτυχή της πορεία στο εσωτερικό και το εξωτερικό.