λυσεισ για ιδιωτεσ

Νέα Κατασκευή

Η Esha με την εμπειρία των 60 και πλέον χρόνων στην υγρομόνωση σας προτείνει αξιόπιστες λύσεις για την προστασία του κτηρίου σας, με χρήση πιστοποιημένων υλικών άριστης ποιότητας οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε χιλιάδες κατασκευές. Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια επικοινωνήστε με Τμήμα Πωλήσεων στο 210 5518700 και ένας Μηχανικός Τεχνικός Σύμβουλος θα είναι στη διάθεσή σας. 

Υπόγειο Εξωτερικά

logo-small

Λύση Νο1 - EshaStick 3000-X

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Λύση Νο2 - Νέο PU/BIT

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Υπόγειο - Εσωτερικά

logo-small

Vandex

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Κέλυφος Κτηρίου

logo-small

Εξωτερική Θερμομόνωση

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Δώμα

logo-small

Λύση Νο1 - Cool Roof

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Λύση Νο2 - Κεραμικό Πλακίδιο

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Πράσινο Δώμα

logo-small

EshaOxygen

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Κεραμοσκεπή

logo-small

Λύση Νο1 - Ανακλαστική Στέγη

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Λύση Νο2 - Ασφαλτικά Κεραμίδια

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Υπόγεια

 προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

 ISO 9001 (ISO 9001:2015, Αρ. Πιστοποιητικού 605/Δ/2010).

Σήμα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 το οποίο προσφέρει στον πελάτη τα παρακάτω κύρια πλεονεκτήματα:

  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα προϊόντος
  • Πρωτοποριακά Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.
  • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης η οποία περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη των πελατών και μελετητών ως προς τα προϊόντα και την εφαρμογή τους.

Και τέλος να διαθέτουν την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (Environmental Product Declaration, EPD) η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 

Κάθε υλικό το οποίο προτίθεστε να επιλέξετε πρέπει να διαθέτει ένα Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών (συνήθως αναφέρεται ως TDS). Στο φυλλάδιο αναγράφονται  οι ιδιότητες του υλικού, η χρ΄΄ήση του, ο τρόπος εφαρμογής του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά στάνταρ μετρήσεων.

Από την σύγκριση των Τεχνικών Φυλλαδίων θα διαπιστώσετε τις διαφορές μεταξύ των υλικών διαφόρων εταιρειών.

Η στεγάνωση - υγρομόνωση κτηρίων μπορεί να επιτευχθεί με χρήση διάφορων υλικών. Η πλέον δοκιμασμένη για δεκαετίες και στη χώρα μας είναι με τη χρήση ασφαλτικών μεμβρανών. Τα τελευταία χρόνια προτείνονται επαλειπτικά υλικά (συνήθως πολυουρεθανικού τύπου) για τα οποία δεν έχουμε σαφή εικόνα σε βάθος χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε ένα Τεχνικό Πωλήσεων της Esha για να σας βοηθήσει στη σωστή επιλογή των υλικών.

Εκτός από το θέμα των χρεώσεων που θα σας ζητήσουν και οι οποίες σίγουρα θα επηρεάσουν την τελική σας απόφαση, εξετάστε και μια σειρά από άλλους παράγοντες όπως:

Χρόνια εμπειρίας και εφαρμογών στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

΄Πρόσφατες εργασίες που έχουν ολοκληρώσει.

Συστάσεις από μηχανικούς ή πρόσωπα τα οποία εμπιστεύεστε.

Διάφανες και εμπεριστατωμ΄ένες απαντήσεις στα ερωτήματα που θα τους θέσετε. 

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Κέλυφος Κτηρίου

 προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

 ISO 9001 (ISO 9001:2015, Αρ. Πιστοποιητικού 605/Δ/2010).

Σήμα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 το οποίο προσφέρει στον πελάτη τα παρακάτω κύρια πλεονεκτήματα:

  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα προϊόντος
  • Πρωτοποριακά Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.
  • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης η οποία περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη των πελατών και μελετητών ως προς τα προϊόντα και την εφαρμογή τους.

Και τέλος να διαθέτουν την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (Environmental Product Declaration, EPD) η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 

Κάθε υλικό το οποίο προτίθεστε να επιλέξετε πρέπει να διαθέτει ένα Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών (συνήθως αναφέρεται ως TDS). Στο φυλλάδιο αναγράφονται  οι ιδιότητες του υλικού, η χρ΄΄ήση του, ο τρόπος εφαρμογής του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά στάνταρ μετρήσεων.

Από την σύγκριση των Τεχνικών Φυλλαδίων θα διαπιστώσετε τις διαφορές μεταξύ των υλικών διαφόρων εταιρειών.

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Πράσινο Δώμα

 προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

 ISO 9001 (ISO 9001:2015, Αρ. Πιστοποιητικού 605/Δ/2010).

Σήμα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 το οποίο προσφέρει στον πελάτη τα παρακάτω κύρια πλεονεκτήματα:

  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα προϊόντος
  • Πρωτοποριακά Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.
  • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης η οποία περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη των πελατών και μελετητών ως προς τα προϊόντα και την εφαρμογή τους.

Και τέλος να διαθέτουν την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (Environmental Product Declaration, EPD) η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 

Κάθε υλικό το οποίο προτίθεστε να επιλέξετε πρέπει να διαθέτει ένα Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών (συνήθως αναφέρεται ως TDS). Στο φυλλάδιο αναγράφονται  οι ιδιότητες του υλικού, η χρ΄΄ήση του, ο τρόπος εφαρμογής του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά στάνταρ μετρήσεων.

Από την σύγκριση των Τεχνικών Φυλλαδίων θα διαπιστώσετε τις διαφορές μεταξύ των υλικών διαφόρων εταιρειών.

Accordion Content

Accordion Content

Accordion Content

εργα

Δείτε τα έργα