λυσεισ για ιδιωτεσ

Υπάρχουσα Κατασκευή

Η Esha με την εμπειρία των 60 και πλέον χρόνων στην υγρομόνωση σας προτείνει αξιόπιστες λύσεις για την προστασία του κτηρίου σας, με χρήση πιστοποιημένων υλικών άριστης ποιότητας οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε χιλιάδες κατασκευές. Αν χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια επικοινωνήστε με Τμήμα Πωλήσεων στο 210 5518700 και ένας Μηχανικός Τεχνικός Σύμβουλος θα είναι στη διάθεσή σας. 

Υπόγειο Εσωτερικά

logo-small

Vandex

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Κέλυφος Κτηρίου

logo-small

Εξωτερική Θερμομόνωση

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

Δώμα

logo-small

Ανεστραμμένη με Marsipus TL

Βατό δώμα με πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Λειτουργική Στεγάνωση - ESHAACRYCOAT

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα
logo-small

Λειτουργική Στεγάνωση
Εφαρμογή Νέας Μεμβράνης

Βατό δώμα με βιομηχανικό δάπεδο, κλασσική θερμομόνωση και μονή στεγανωτική στρώση

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με μονή στεγανωτική στρώση.
Περισσότερα

FAQ

Συχνές Ερωτήσεις

Δώμα

 προδιαγραφές ως προς την ασφάλεια και την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

 ISO 9001 (ISO 9001:2015, Αρ. Πιστοποιητικού 605/Δ/2010).

Σήμα διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 το οποίο προσφέρει στον πελάτη τα παρακάτω κύρια πλεονεκτήματα:

  • Σταθερά ανώτερη ποιότητα προϊόντος
  • Πρωτοποριακά Προϊόντα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών.
  • Υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης η οποία περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη των πελατών και μελετητών ως προς τα προϊόντα και την εφαρμογή τους.

Και τέλος να διαθέτουν την περιβαλλοντική δήλωση προϊόντος (Environmental Product Declaration, EPD) η οποία αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός προϊόντος που προκύπτουν καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. 

Κάθε υλικό το οποίο προτίθεστε να επιλέξετε πρέπει να διαθέτει ένα Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών (συνήθως αναφέρεται ως TDS). Στο φυλλάδιο αναγράφονται  οι ιδιότητες του υλικού, η χρ΄΄ήση του, ο τρόπος εφαρμογής του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά στάνταρ μετρήσεων.

Από την σύγκριση των Τεχνικών Φυλλαδίων θα διαπιστώσετε τις διαφορές μεταξύ των υλικών διαφόρων εταιρειών.

Κάθε υλικό το οποίο προτίθεστε να επιλέξετε πρέπει να διαθέτει ένα Τεχνικό Φυλλάδιο Προδιαγραφών (συνήθως αναφέρεται ως TDS). Στο φυλλάδιο αναγράφονται  οι ιδιότητες του υλικού, η χρ΄΄ήση του, ο τρόπος εφαρμογής του και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σύμφωνα με τα εγκεκριμένα ευρωπαϊκά στάνταρ μετρήσεων.

Από την σύγκριση των Τεχνικών Φυλλαδίων θα διαπιστώσετε τις διαφορές μεταξύ των υλικών διαφόρων εταιρειών.

Η στεγάνωση - υγρομόνωση κτηρίων μπορεί να επιτευχθεί με χρήση διάφορων υλικών. Η πλέον δοκιμασμένη για δεκαετίες και στη χώρα μας είναι με τη χρήση ασφαλτικών μεμβρανών. Τα τελευταία χρόνια προτείνονται επαλειπτικά υλικά (συνήθως πολυουρεθανικού τύπου) για τα οποία δεν έχουμε σαφή εικόνα σε βάθος χρόνου. 

Σε κάθε περίπτωση συμβουλευτείτε ένα Τεχνικό Πωλήσεων της Esha για να σας βοηθήσει στη σωστή επιλογή των υλικών.