ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ5 – ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ – κατάλληλο για προεπαλείψεις βάσεων όπως 3Α

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε τεχνικές περιγραφές και σχέδια κάνοντας εγγραφή στο ακόλουθο κουμπί:

Share

Περιγραφή

ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ ΚΕ5 – ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΟ – κατάλληλο για προεπαλείψεις βάσεων όπως 3Α

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα, είναι ρευστά ασφαλτικά υλικά, αποτελούμενα από μικρά σωματίδια ασφάλτου, μεγέθους 1 – 10 μικρών, ευρισκόμενα σε αιώρηση μέσα σε νερό, που αποτελεί το μέσο διασποράς του συστήματος. Τα ασφαλτικά γαλακτώματα χρησιμοποιούνται για την κατασκευή Εργων Οδοποιϊας, ώς και Αεροδρομίων.

Με την διάχυσή τους επί της επιφανείας των οδοστρωμάτων ή των αδρανών διασπώνται γρήγορα καταλείποντας επί αυτών έναν ασφαλτικό υμένα που αποτελεί την συνδετική ύλη.

Η ταχύτητα διασπάσεως ,εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως :

  •  Tύπος Γαλακτώματος
  • Φύση των αδρανών
  • Διαβάθμιση των αδρανών
  • Καιρικές συνθήκες & υγρασία αδρανών (Δευτερευόντως).

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα διακρίνονται σε διάφορους τύπους, αναλόγως της τιμής του pH και της ταχύτητας διασπάσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΠΤΠ Α-202 & ΠΤΠ Α-203, αλλά και την Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή ΕΝ 13808 με βάση την οποία είναι πιστοποιημένα και φέρουν Σήμανση CE

Το ασφαλτικό γαλάκτωμα ΚΕ-5 είναι όξινο ασφαλτικό γαλάκτωμα, μέσης ταχύτητας διασπάσεως, μικρού ιξώδους, περιεκτικότητας σε άσφαλτο 40-45 %. Ο τύπος αυτός είναι κατάλληλος για προεπαλείψεις βάσεων όπως 3Α, ώς επίσης και για προαναμίξεις αδρανών για επιφανειακές επεξεργασίες.

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα οδοποιίας της ESHA παρέχονται σε:

  •  Μεταλλικά Βαρέλια 210 Κg
  • Πλαστικές Δεξαμενές 1.000 Κg
  • Xύμα (σε Βυτία) 24.000 Κg

Τα ασφαλτικά γαλακτώματα οδοποιίας της ESHA είναι έτοιμα για χρήση. Δε χρειάζονται αραίωση. ΑΝΑΚΑΤΕΨΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Επιπλέον πληροφορίες

Είδος Μονάδας

Άνω Επικάλυψη

Shopping Basket

Εγγραφή Συνεργάτη