Η σφράγιση των αρμών των διοδίων της Αττικής Οδού είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2011 και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2012. Το υλικό σφράγισης αρμών του οποίου έγινε εφαρμογή σε αυτό το έργο είναι το ελαστομερές Eshapolyseal. Το Eshapolyseal έχει πολυουρεθανική βάση και είναι το πλέον κατάλληλο υλικό για την σφράγιση οριζόντιων αρμών διαστολής, κυκλοφορίας, αεροδρομίων κ.λ.π.