Περισσότερες όψεις

ESHAPER-AL

4,83  Τιμή:
ΚΩΔΙΚΟΣ: :ESHAPER_AL
Περιγραφή:

Η μεμβράνη ESHAPER-AL είναι εξαεριστική ασφαλτική μεμβράνη ( ασφαλτόπανο ) για ασφαλτικά στεγανωτικά συστήματα.


Είναι διάτρητη μεμβράνη, συνολικού βάρους 1,5 kg/m2, με οπλισμό υαλοπίλημα, άνω επικάλυψη χαλαζιακή άμμο και κάτω επικάλυψη διάτρητο φύλλο αλουμινίου.


Οι οπές στο φύλλο αλουμινίου επιτρέπουν τη σημειακή κόλληση στο υπόστρωμα των στεγανωτικών μεμβρανών που υπέρκεινται της ESHAPER-AL σε ένα στεγανωτικό σύστημα.


Η ιδιαίτερη αυτή κατασκευή της, καθιστά τη μεμβράνη ESHAPER-AL εξαεριστική στρώση, διότι επιτρέπει την κυκλοφορία των υδρατμών κάτω από τη μάζα της και αποκλείει τη δημιουργία φουσκωμάτων στη στεγάνωση.


Εφαρμογές  • Σαν εξαεριστική στρώση, σε σύστημα στεγάνωσης με μία ή δύο ασφαλτικές μεμβράνες, για στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων.

  • Σαν στρώση σημειακής επικόλλησης σε στεγανωτικό σύστημα μίας ή δύο ασφαλτικών μεμβρανών.


Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.