Είδη 1 εώς 5 από 37 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Νέος οικοδομικός κανονισμός 2017ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Νέα και εκδηλώσεις από George Kee
Με την υπ΄αριθμ. 416/29.07.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALFA ALFA ENERGY ΑΒΕΕ», να συμμετάσχουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί...
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Νέα και εκδηλώσεις από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο ανεστραμμένο δώμα η θερμομόνωση τοποθετείται επάνω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές υγρο-θερμομόνωσης δωμάτων. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Παρουσιάζονται τεχνικά σχέδια για δύο περιπτώσεις θερμομόνωσης: Με εξηλασμένη πολυστερίνη και με πολυουρεθάνη /πετροβάμβακα..
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση βατού δώματος χωρίς θερμομόνωση (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με διπλή στεγανωτική στρώση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee

Είδη 1 εώς 5 από 37 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5