Τηλεσκοπικά στηρίγματα μεμβρανών - GOK PLUS Koelner

Τηλεσκοπικά στηρίγματα για πολυμερείς μεμβράνες GOK PLUS της Koelner, με οβάλ πλαστική σωλήνα και 2 αγκύρια για αποφυγή μετατόπισης της μεμβράνης.

Διατίθενται από την Esha στην Ελληνική αγορά.

Παραγόμενοι τύποι

Ονομασία Περιγραφή Συσκευασία
GOK PLUS 035 Τηλεσκοπικό στήριγμα με 2 αγκύρια, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 50 mm 600 τεμ
GOK PLUS 065  Τηλεσκοπικό στήριγμα με 2 αγκύρια, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 80 mm 400 τεμ
GOK PLUS 085 Τηλεσκοπικό στήριγμα με 2 αγκύρια, για ελάχιστο πάχος θερμομόνωσης 100 mm 300 τεμ
sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia