Πλαστικές Ταινίες Στεγάνωσης Αρμών - WaterStop

Η Esha διαθέτει μια ποικιλλία απο ελαστικές ταινίες στεγάνωσης αρμών (WaterStop), οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή σε στεγάνωση διαφορετικών τύπων αρμών σε δομικά στοιχεία από σκυρόδεμα (διαστολής, εργασίας, διακοπής, σε επαφή με ασφαλτικές μεμβράνες, κλπ).Παράγονται από PVC ή άλλο πολυμερές υλικό, σε διαφόρων τύπων διατομές ανάλογα με την εφαρμογή τους.

Παραγόμενοι τύποι

 • Italprofili Expansion Joint For Bituminous Membranes
  Ελαστική ταινία πλάτους 35 cm, με ειδική διαμόρφωση στο κέντρο, για στεγάνωση αρμών σε επαφή με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες. Συσκευασία: Ρολά, Πλάτος: 35 cm, Ρολά/παλέτα:12
 • Italprofili Internal Take Up Joint 150
  Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, πλάτους 15 cm με τέσσερα αγκύρια στην κάθε πλευρά. Συσκευασία: Ρολά, Πλάτος: 15 cm, Ρολά/παλέτα:12
 • Italprofili Internal Take Up Joint 220
  Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, πλάτους 22 cm με τέσσερα αγκύρια στην κάθε πλευρά. Συσκευασία: Ρολά 25 m, Πλάτος: 22 cm, Ρολά/παλέτα:12
 • WaterStop E.I.
  Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, κατάλληλη για ενδιάμεση εφαρμογή αρμών διαστολής και εργασίας, με βαλβίδα διαστολής και με τρία αγκύρια στην κάθε πλευρά. Συσκευασία: Ρολά 25 m, Πλάτος: 24 cm, Ρολά/παλέτα:12
 • WaterStop E.E.
  Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, κατάλληλη για εξωτερική εφαρμογή αρμών διαστολής και εργασίας, με βαλβίδα διαστολής και με δυο αγκύρια στην κάθε πλευρά. Συσκευασία: Ρολά 25 m, Πλάτος: 24 cm, Ρολά/παλέτα:12
 • WaterStop C.I.
  Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, κατάλληλη για ενδιάμεση εφαρμογή αρμών διακοπής, με τρία αγκύρια στην κάθε πλευρά. Συσκευασία: Ρολά 25 m, Πλάτος: 24 cm, Ρολά/παλέτα:12
 • WaterStop C.E.
  Ελαστική ταινία στεγάνωσης αρμών, από PVC, κατάλληλη για εξωτερική εφαρμογή αρμών διακοπής, με δύο αγκύρια στην κάθε πλευρά. Συσκευασία: Ρολά 25 m, Πλάτος: 24 cm, Ρολά/παλέτα:12
sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia