Μαστίχες Σφράγισης Αρμών - Esha

Η Esha διαθέτει ποικιλία από μαστίχες σφράγισης οριζοντίων και κατακορύφων αρμών, σε συσκευασία δοχείων και λουκάνικων.

Παραγόμενοι τύποι

Τα πεδία εφαρμογών των διάφορων σφραγιστικών υλικών Esha φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Πεδία Εφαρμογών EshaSealer No1 EshaSealer No 164 EshaPolyseal  1K EshaSealacryl EshaTheioseal (A+B) EshaPolyseal )A+B)
Αρμοί διαστολής    *      ***  ***
Επιδιορθώσεις σε ασφαλτικές μεμβράνες  **  ***        
Περιμετρική στερέωση σε στεγανωτικές στρώσεις  *  **  ***    ***  ***
Ασφαλτικά κεραμίδια  ***          
Αρμοί δευτερεύουσας σημασίας  *    ***  **    
Συγκόλληση θερμομονωτικών πλακών  **          
Ρωγμές Τοιχοποιίας  *    **  ***    
Αρδευτικά κανάλια  **        ***  
Ξύλινα καταστρώματα πλοίων      **    ***  ***
Περβάζια παραθύρων-Ξύλινα/Μεταλλικά κουφώματα      **  ***    
Βιομηχανικά δάπεδα    **  ***    **  ***
Δάπεδα χώρων τροφίμων          ***  
Προκατασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος      ***  *  ***  
Οδοποιία    **        
Αρμοί μεταξύ σκυροδέματος και ασφάλτου    ***        
sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia