Κατάλογος προϊόντων Οδοποιίας Esha - Δύναμη και Εξειδίκευση στην Οδοποιία

Esha...πρωτιές

  • Νο1 παραγωγός ασφαλτικών στεγανωτικών προϊόντων στην Ελλάδα
  • Η πρώτη εφαρμογή ελαστομερούς τροποιημένης ασφάλτου στην Ελλάδα (Γέφυρα Ευρίπου Χαλκίδα, 1993)
  • Η πρώτη εταιρία που συμμετέχει σε πρόγραμμα ανακύκλωσης φθαρμένων ελαστικών στα νέα ασφαλτομίγματα

Esha...Οδοποιία με νούμερα

  • Απο το 1962 στην Ελλάδα πρωτοπορία και ποιότητα στην οδοποιία και τη στεγάνωση των κατασκευών
  • Πάνω από 600.000 m2 στεγανοποίησης γεφυρών σε περισσότερες από 180 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα και πάνω από 1.200.000 στο εξωτερικό
  • Πάνω απο 20 μεγάλα έργα με ελαστομερή άσφαλτο στους νέους οδικούς άξονες της Ελλάδας και πλειάδα μικρότερων στο δευτερεύον οδικό και επαρχιακό δίκτυο
  • Πάνω από 500 εξειδικευμένα προϊόντα Στεγάνωσης και Οδοποιίας
sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia