Γωνιακές Υδρορροές - Angled Roof Drain Italprofili

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

Οι γωνιακές υδρορροές Angled Roof Drain της εταιρίας ItalProfili είναι κατασκευασμένες από ελαστικό υλικό, πλήρως συμβατό με το ασφαλτικό μίγμα μιας ασφαλτικής στεγανωτικής μεμβράνης, και με εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.

Η Esha, που αντιπροσωπεύει την Italprofili στην Ελλάδα, διαθέτει γωνιακές υδρορροές 90 μοιρών, τετραγωνικής διατομής, σε δύο τύπους:

  • Διατομής  100 mm x 100 mm και Μήκους 425 mm
  • Διατομής  65 mm x 100 mm και Μήκους 425 mm

Σημείωση: Η Esha διαθέτει επίσης κατακόρυφες υδρορροές, καθώς και άλλα εξαρτήματα στεγάνωσης, όπως προσαρμογές-γωνίες, σίτες υδρορροών, εξαεριστήρες, βάσεις στήριξης πλακών και ειδικά τεμάχια για στεγάνωση γύρω από σωλήνες.

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia