Βάσεις στήριξης πλακών - Italprofili

Περιγραφή/Χαρακτηριστικά

Βάσεις στήριξης πλακών πεζοδρομίου Base for Slabs της Italprofili, διαιρούμενες, με οπή στο κέντρο τους και ύψους 13 mm.

Είναι κατασκευασμένες από πλαστικό υλικό, μεγάλης αντοχής σε μηχανικές και θερμικές καταπονήσεις.

Τοποθετούνται απευθείας επάνω στη στεγανωτική στρώση.

Σημείωση: Η Esha διαθέτει επίσης εξαρτήματα στεγάνωσης όπως, γωνιακές και κατακόρυφες υδρορροές, προσαρμογές-γωνίες, σίτες υδρορροών, εξαεριστήρες  και ειδικά τεμάχια για στεγάνωση γύρω από σωλήνες.

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia