Νέο Μουσείο Ακρόπολης

Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, που εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2009, προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από ένα παγκόσμιο μουσείο του 21ου αιώνα. Είναι στο σύνολό του 25,000 τ.μ. και διαθέτει εκθεσιακούς χώρους με εμβαδόν 14,000 τ.μ., δέκα φορές μεγαλύτερους από ότι στο παλιό Μουσείο.

Η Esha διέθεσε μια σειρά από στεγανωτικά υλικά (ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, επαλειπτικά υλικά, τσιμεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα Vandex κ.λ.π) για όλες τις ανάγκες υγρομόνωσης του μουσείου.

 
sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia