Είδη 11 εώς 15 από 16 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Νέα τεχνολογία στη στεγάνωση στέγης... Στην κατασκευή μιας κεραμοσκεπής αντί των παραδοσιακών ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών χρησιμοποιούνται πλέον Θερμο-ανακλαστικές στεγανωτικές μεμβράνες κεραμοσκεπής.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με μικρές κλίσεις και κλασσική θερμομόνωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Κλείνοντας τα 50 μας χρόνια δημιουργήσαμε μια σειρά προϊόντων υγρομόνωσης τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ιδιώτες.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις. Η στεγανοποίηση με ασφαλόπανα προτιμάται όταν οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από την εξωτερική πλευρά των τοιχείων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: ασφαλτοτάπητας), με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee

Είδη 11 εώς 15 από 16 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4