Είδη 6 εώς 10 από 16 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Η εφαρμογή αυτή αφορά τη δημιουργία στεγανολεκάνης με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) σε υπόγειες κατασκευές. Προκειται για την πιο ασφαλή λύση στεγανοποίησης όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται πολύ ψηλά σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου (π.χ. παράκτιες κατοικίες, κατοικίες σε κλίση πλαγιάς, κ.λ.π.).
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εσωτερικών υπογείων τοιχείων με διεισδυτικά τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις. Η στεγανοποίηση με ασφαλόπανα προτιμάται όταν οι εργασίες μπορούν να πραγματοποιηθούν από την εξωτερική πλευρά των τοιχείων.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Εντατικός / Ημιεντατικός τύπος φυτεμένου δώματος Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού ή ημιεντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με κλασσική θερμομόνωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Εντατικός / Ημιεντατικός τύπος φυτεμένου δώματος Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εντατικού ή ημιεντατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα χωρίς θερμομόνωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee

Είδη 6 εώς 10 από 16 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4