Είδη 1 εώς 5 από 16 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο ανεστραμμένο δώμα η θερμομόνωση τοποθετείται επάνω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Η Esha συνιστά πάντοτε δύο στεγανωτικές στρώσεις στις εφαρμογές υγρο-θερμομόνωσης δωμάτων. Οι περιπτώσεις με μια στεγανωτική στρώση παρουσιάζονται ώς εναλλακτικές χαμηλότερου κόστους και μόνον.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού επισκέψιμου δώματος με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση. Σημείωση: Παρουσιάζονται τεχνικά σχέδια για δύο περιπτώσεις θερμομόνωσης: Με εξηλασμένη πολυστερίνη και με πολυουρεθάνη /πετροβάμβακα..
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση βατού δώματος χωρίς θερμομόνωση (βατότητα: πλάκες ελεύθερης εναπόθεσης), με διπλή στεγανωτική στρώση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: βιομηχανικό δάπεδο), με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee
Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με μικρές κλίσεις και κλασσική θερμομόνωση.
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημοσιεύτηκε στην κατηγορία: Εφαρμογές από George Kee

Είδη 1 εώς 5 από 16 σύνολο

Σελίδα:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4