Περισσότερες όψεις

ESHAPLAST (APP -10 °C)

5,05  Τιμή:
ΚΩΔΙΚΟΣ: :ESHAPLAST_APP_10°C
Περιγραφή:

Οι μεμβράνες ESHAPLAST είναι πλαστομερείς ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες, οι οποίες παράγονται από ειδικούς τύπους ασφάλτου και επιλεγμένα πολυμερή υλικά, με βάση το ατακτικό πολυπροπυλένιο (APP). Η ειδική αυτή σύνθεση επιτρέπει στο ESHAPLAST να αντέχει σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και τις κλιματικές συνθήκες στην ηλιακή ακτινοβολία, ενώ διατηρεί όλες τις χαρακτηριστικές του ιδιότητες σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.


Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης, προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων εφαρμογής, όπως:  • Στεγανοποίηση επίπεδων και κεκλιμένων δωμάτων

  • Στεγανοποιήση καταστρωμάτων γεφυρών

  • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών Επισκευές στεγάνωσης

  • Στεγανοποίηση υπογείων κατασκευών και θεμελιώσεων