Περισσότερες όψεις

ESHAFIN (SBS -10 °C)

4,64  Τιμή:
ΚΩΔΙΚΟΣ: :ESHAFIN_SBS_15°C
Περιγραφή:

Οι ελαστομερείς στεγανωτικές μεμβράνες ESHAFIN παράγονται από ειδική άσφαλτο, τροποποιημένη με θερμοπλαστικά ελαστομερή υλικά (SBS). H τροποποίηση αυτή προσδίδει στο προϊόν εξαιρετική ελαστικότητα, ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-10 °C), βελτιωμένα ρεολογικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες οι οποίες είναι ιδανικές για την παραγωγή υψηλής ποιότητας ασφαλτικών στεγανωτικών μεμβρανών.


Η επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού οπλισμού, επικάλυψης και βάρους/πάχους της μεμβράνης προσδίδει μια ποι- κιλία εφαρμογών και υψηλής ποιότητας λύσεων σε οποιο-δήποτε πρόβλημα στεγάνοποίησης, όπως:  • Στεγανοποίηση επιπέδων και κεκλιμένων δωμάτων

  • Στεγανοποίηση μεταλλικών στεγών

  • Επισκευές στεγάνωσης

  • Στεγανοποίηση γεφυρών και καταστρωμάτων χώρων στάθμευσης

  • Στεγανοποίηση δεξαμενών και καναλιών

  • Απόλυτο φράγμα υδρατμών, αλλά και φράγμα ραδονίου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ESHAFIN Sandwich, με εσωτερικό οπλισμό Αλουμίνιο)

  • Φράγμα Η/Μ ακτινοβολίας (ESHAFIN P-AL, με άνω επικάλυψη αλουμίνιο υψηλής ανακλαστικότητας)


ESHAFIN (SBS -10 °C) is available for purchase in increments of 10