Περισσότερες όψεις

ESHAPERFO

3,39  Τιμή:
ΚΩΔΙΚΟΣ: :ESHAPERFO
Περιγραφή:

Η ESHAPERFO είναι διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη (ασφαλτόπανο), συνολικού βάρους 1,1 kg/m2, με οπλισμό υαλοπίλημα και επικαλύψεις πολυαιθυλενίου. Είναι κατάλληλη για στεγανωτικά συστήματα μίας ή περισσότερων στεγανωτικών στρώσεων, όπου απαιτείται η δημιουργία εξαεριστικής στρώσης.


Οι οπές στη μάζα της επιτρέπουν την ελεγχόμενη σημειακή σημειακή επικόλληση των στεγανωτικών μεμβρανών που υπέρκεινται της ESHAPERFO στο στεγανωτικό σύστημα.


Η ιδιαίτερη της κατασκευή επιτρέπει την κυκλοφορία των υδρατμών κάτω από τη μάζα της και αποκλείει τη δημιουργία φουσκωμάτων στη στεγάνωση.


To συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται χωριστά.