Περισσότερες όψεις

ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ ΔΙΑΤΡΗΤΟ

1,70  Τιμή:
ΚΩΔΙΚΟΣ: :ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ_ΔΙΑΤΡΗΤΟ
Περιγραφή:

Διάτρητο ασφαλτόχαρτο για δημιουργία εξαεριστικής στρώσης σε συστήματα στεγάνωσης με ασφαλτικές μεμβράνες. Αποτελείται από ειδικό χαρτί 0.125 kg/m2 εμποτισμένο σε άσφαλτο. Φέρει τρύπες διατεταγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σημειακή επικόλληση των υπερκείμενων μεμβρανών επί της επιφάνειας προς στεγάνωση.


Κάτω από τη μάζα του πραγματοποιείται κυκλοφορία υδρατμών οι οποίοι οδηγούνται στους εξαεριστήρες του στεγανωτικού συστήματος.


Βάρος : 0.190 kg/m2 περίπου.
Συσκευασία : Ρολά 1m Χ 50 m.


Το συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.