Περισσότερες όψεις

ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΑΣΦΑΛΤΟΧΑΡΤΟ

Price not avilable for Guests
ΚΩΔΙΚΟΣ: :6011
Περιγραφή:

Διάτρητο ασφαλτόχαρτο για δημιουργία εξαεριστικής στρώσης σε συστήματα στεγάνωσης με ασφαλτικές μεμβράνες. Αποτελείται από ειδικό χαρτί 0.125 kg/m2 εμποτισμένο σε άσφαλτο. Φέρει τρύπες διατεταγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η σημειακή επικόλληση των υπερκείμενων μεμβρανών επί της επιφάνειας προς στεγάνωση. Κάτω από τη μάζα του πραγματοποιείται κυκλοφορία υδρατμών οι οποίοι οδηγούνται στους εξαεριστήρες του στεγανωτικού συστήματος.Βάρος : 0.190 kg/m2 περίπου
Συσκευασία : Ρολά 1Χ 50 mΤο συγκεκριμένο προϊόν είναι μέρος συστήματος και δεν πωλείται ξεχωριστά.