Τσιμεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα Vandex (Ελβετικός Οίκος)

Τα τσιμεντοειδή στεγανωτικά προϊόντα Vandex είναι ειδικευμένα προϊόντα στεγανοποίησης, προστασίας και επισκευής του σκυροδέματος. Αντιπροσωπεύονται από την Esha στην Ελληνική αγορά εδώ και μια εικοσαετία και έχουν αποτελέσει την ιδανική λύση σε πολλές εφαρμογές υγρομόνωσης, όπως:

 

 • Υπόγεια τοιχεία και Θεμελιώσεις
 • Υπόγειοι πολυόροφοι χώροι στάθμευσης
 • Δεξαμενές πόσιμου νερού (εγκεκριμένα για πόσιμο νερό)
 • Πισίνες
 • Βιολογικοί καθαρισμοί και Αποχετευτικά δίκτυα
 • Υδραυλικά έργα
 • Φρεάτια ανελκυστήρων
 • Σφράγιση διαρροών
 • Σφράγιση αρμών σκυροδέματος
 • Φραγή ανερχόμενης υγρασίας
 • Επισκευή και προστασία φθαρμένου σκυροδέματος - Ανακαίνιση παλαιών κτηρίων
Partner's products
test
Προϊόντα: 

Προϊόντα

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia