Εφαρμογές

In this section of our website you can find technical descriptions and drawings in jpg form of the most typical sealing applications (e.g. flat and sloped roofs, green roof, basement wall construction, construction joints, etc).
For detailed technical descriptions and AutoCAD drawings please contact our SALES department.

Γενικά για την εφαρμογή Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα) σε δύο στρώσεις. Η στεγανοποίηση με ασφαλόπανα προτιμάται όταν οι εργασίες μπορούν  να πραγματοποιηθούν από την εξωτερική πλευρά των τοιχείων. Σημείωση: Η Esha...
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση συμβατικού βατού δώματος (βατότητα: ασφαλτοτάπητας), με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο συμβατικό δώμα η θερμομόνωση γίνεται με τον "κλασσικό τρόπο", δηλαδή τοποθετείται κάτω από τη στεγάνωση.
Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρο-θερμομόνωση ανεστραμμένου βατού δώματος (βατότητα: ελεύθερες πλάκες ή θερμομονωτικά πλακίδια), με διπλή στεγανωτική στρώση. Στο ανεστραμμένο δώμα η θερμομόνωση τοποθετείται επάνω από τη στεγάνωση.
H Esha δημιουργεί τη σειρά προϊόντων Esha Do-it-Yourself! Κλείνοντας τα 50 μας χρόνια δημιουργήσαμε μια σειρά προϊόντων υγρομόνωσης τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ιδιώτες. Η σειρά ξεκινάει με το Esha DIY Kit, ένα ολοκληρωμένο σύστημα στεγάνωσης...
Εκτατικός τύπος φυτεμένου δώματος Η συγκεκριμένη εφαρμογή αναφέρεται στην κατασκευή φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου EshaOxygen, σε δώμα με μικρές κλίσεις και κλασσική θερμομόνωση. Ο εκτατικός τύπος φύτευσης είναι φύτευση ελαχίστων ή μικρών απαιτήσεων. Έχει χαμηλό πάχος υποστρώματος φύτευσης (από...
sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia