Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα )

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά τη δημιουργία στεγανολεκάνης με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) σε υπόγειες κατασκευές. Προκειται για την πιο ασφαλή λύση στεγανοποίησης όταν ο υδροφόρος ορίζοντας βρίσκεται πολύ ψηλά σε σχέση με τα θεμέλια του κτηρίου (π.χ. παράκτιες κατοικίες, κατοικίες σε κλίση πλαγιάς, κ.λ.π.).

Η εφαρμογή αυτή είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει ανοιχτό σκάμα. Διαφορετικά η μόνη λύση είναι εσωτερική στεγανοποίηση με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex που αντέχουν σε πολύ υψηλές αρνητικές πιέσεις (14 Bar!).

Τεχνικά Σχέδια

  • Στεγανολεκάνη με ασφαλτικές στεγανωτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) Esha

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia