Στεγάνωση Εσωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εσωτερικών υπογείων τοιχείων με διεισδυτικά τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex.

Επειδή τα τσιμεντοειδή διεισδυτικά της Vandex παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε αρνητική πίεση (μέχρι 14 bar!) προτείνονται ανεπιφύλακτα σε εφαρμογές όπου η στεγανοποίηση των υπογείων μπορεί να γίνει μόνο εσωτερικά.

Τεχνικά Σχέδια

  • Στεγανοποίηση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia