Στεγάνωση Εξωτερικών Υπογείων Τοιχείων με τσιμεντοειδή διεισδυτικά προϊόντα Vandex

Γενικά για την εφαρμογή

Η εφαρμογή αυτή αφορά την υγρομόνωση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με διεισδυτικά τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex.

Εναλλακτικά η Esha προτείνει στεγανοπποίηση με ασφαλτικές μεμβράνες ( ασφαλτόπανα ) επειδή η στεγανοποίηση γίνεται εξωτερικά.

Τεχνικά Σχέδια

  • Στεγανοποίηση εξωτερικών υπογείων τοιχείων με τσιμεντοειδή προϊόντα Vandex

sp4.png
© 2006-2010 - ESHA
Design and Development by: Entelia